Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 28
2019
Issue 3(85)


Spis treści
Content

Prace oryginalne
Original papers

KULA, D. (0000-0002-7445-2822): On the damping intensity of the odd Fourier impulse loading the boundary of the periodic composite

ŻÓŁTOWSKI, M. (0000-0003-0305-2378), JELENIEWICZ , K. (0000-0002-7109-2737): The use of modal analysis to examine the lattice structure

GROMYSZ, K. (0000-0002-7778-8620), SMOLANA, M. (0000-0001-6609-217X): Examination of stiffness of stack of steel elements forming part of supports used for removal of building deflections

KRAMPIKOWSKA, A. (0000-0002-1784-9989), ADAMCZAK-BUGNO , A. (0000-0003-3314-3801): Assessment of the technical condition of prefabricated elements using the acoustic emission method

LEŚNIAK, A. (0000-0002-4811-5574), JANOWIEC , F.: Analysis of additional works in completed railway construction projects

KOWACKA, M. (0000-0002-3553-9853), SKORUPKA , D. (0000-0002-6347-6562), DUCHACZEK, A. (0000-0002-6263-5322), WANIEWSKA, A. (0000-0002-6386-6579), DUDZIAK-GAJOWIAK, D. (0000-0001-6898-7241): Risk analysis in surveying works related to roads construction

OSTAŃSKA, A. (0000-0002-1789-4288): Monitoring the resident’s needs: input for the pre-construction stage of rehabilitation projects

PAWLAK, U. (0000-0002-1454-6181), PAWLAK, M. (0000-0003-4124-1698): The thermomodernization of a single family house located in the Świętokrzyskie Mountains – a case study

SKUTNIK, Z. (0000-0003-3228-4936), BILINIAK, M., SOBÓL, E. (0000-0001-9766-090X), SAS, W. (0000-0002-5488-3297): Zastosowanie piezoelementów typu bender do oceny sztywności początkowej gruntu nienasyconego z kontrolowanym ciśnieniem ssania
Application of bender-type piezoelements for assessment of initial unsaturated soil stiffness with controlled suction

DAKHIL, A.J. (0000-0002-3598-261X), SHAHEED, S.M., ALOBAIDI, D.A.: Studying and evaluating the performance of pedestrian crossing facilities in Babil governorate

ROKOCHINSKIY, A. (0000-0002-5248-6394), JEZNACH, J. (0000-0002-9719-0052), VOLK, P. (0000-0001-5736-8314), TURCHENIUK, V. (0000-0002-1938-0344), FROLENKOVA, N. (0000-0003-4553-9547), KOPTIUK, R. (0000-0002-7086-3608): Reclamation projects development improvement technology considering optimization of drained lands water regulation based on BIM

AL-SHAMARTI, H.K. (0000-0002-5143-0604), MANJI, O.B., ALBW JBIANAH, M.I.K.: Using monthly rainfall data to estimate rainfall erosivity factor of Iraq

FALACIŃSKI, P. (0000-0001-7090-5233), SZAREK, Ł.: Analiza pracy układu do retencji wody opadowej na terenie obiektu P+R w Warszawie
Analysis of the operation of the rainwater retention system at the P+R facility in Warsaw

PAREDES, M. (0000-0002-3762-9633), VITERI, R., AUQUI, D., IDROVO, D.: Determining NO2 immission levels in a conflicted area: Riobamba, Ecuador

TRACH, Y. (0000-0003-2963-0500), WICHOWSKI, P. (0000-0002-9852-7884): Optymalizacja parametrów technologicznych filtra z granulowanym złożem polistyrenowym do uzdatniania wody kotłowej (studium przypadku)
Optimization of technological parameters of the filter with granular polystyrene bed for treatment boiler water (case study)

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

MICHALCZUK, K., LIPIŃSKI, M. (0000-0002-6235-8185), WDOWSKA, M. (0000-0001-7592-0424): Wybrane zagadnienia dotyczące budowy tuneli z wykorzystaniem zmechanizowanych tarcz zawiesinowych
Selected issues concerning mechanized tunneling using TBM